برخی افراد با تفکرات ارتباط با آمریکا ادعا می‌کنند پیرو خط امام هستند

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه امروز برخی افراد با تفکرات ارتباط با آمریکا ادعا می‌کنند که پیرو خط امام هستند، گفت: باید در مقابل آمریکا ایستاد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی