رئیس کمیته امداد شهرضا خبرداد:

برگزاری جشن عاطفه ها در ۱۰۸ مرکز در شهرستان شهرضا / توزیع ۱۲ هزار پاکت هدیه جشن عاطفه ها

رئیس کمیته امداد شهرستان شهرضا گفت: جشن عاطفه ها همزمان با بازگشایی مدارس در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه در در ۱۰۸ مرکز در شهرستان شهرضا برگزار می شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی