رئیس هیئت بندنسازی شهرضا:

شهرستان شهرضا ۱۶۰ ورزشکار سازمان‌یافته در رشته پاورلیفتینگ دارد

رئیس هیئت بدنسازی شهرضا گفت: شهرضا دارای ۵ باشگاه فعال بدنسازی و ۱۶۰ ورزشکار سازمان یافته در رشته پاوربیفتینگ است.

رئیس پاورلیفتینگ فدراسیون آسیا:

شهرستان شهرضا در رشته پاورلیفتینگ در استان ممتاز است

رئیس پاورلیفتینگ فدراسیون آسیا گفت: شهرستان شهرضا چهار قهرمان آسیا، چند قهرمان در تورنمنت و داور بین‌المللی دارد که جزو کادر اجرایی ما در سطح کشور هستند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی