بازدید مجازی از مزار شهید همت ، مسجد جامع، میدان کوزه شهرضا

با استفاده از تصاویر پانوراما و ۳۶۰ درجه، امکان سفری مجازی برای مشاهده چند مکان در شهرستان شهرضا فراهم شد.

خلق تصاویر پانورامای ۳۶۰ درجه تنها با پرتاب یک توپ به هوا

زمانی که جوناس فِیل، خالق توپ پانونو (Panono)، در یکی از سفرهایش، هنگام عکسبرداری از مناظر طبیعت حس کرد که دیگر حوصله گرفتن ده ها عکس و وصله زدن آن ها به هم را ندارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی