وزیر نفت:

کارستان کردیم

وزیر نفت گفت: اکنون کشور با موضع قدرت و توانمندی با شرکت‌های خارجی که زمانی ما را تنها گذاشتند مذاکره می‌کند.

زنگنه مجوز پالایشگاه خوزستان را باطل کرد

باابطال مجوز خوراک این پالایشگاه که قراربود طبق اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی در فرابورس عرضه شود، فاقد هرگونه ارزش سرمایه گذاری شد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی