سه تن از پاسداران گروه ۴۷ مهندسی درتله انفجاری

بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، سه شهید حادثه امروز سراوان زاهدان، اهل شهرستان سبزوار هستند.

آخرین اخبار

تقویم شمسی