رئیس زندان شهرضا

عدم وجود پارک اختصاصی برای بانوان شهرضا یک معضل است

رئیس زندان شهرضا گفت: در شهرستان شهرضا پارک اختصاصی بانوان برای ورزش و فعالیت‌های فرهنگی وجود ندارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی