رئیس دانشگاه آزاد شهرضا خبر داد؛

بهره‌برداری از بزرگترین پروژه استخر و پارک آبی شهرضا

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا گفت: تا دو ماه آینده از بزرگترین پروژه استخر و پارک آبی در فلات مرکزی ایران بهره‌برداری می‌شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی