معاون پژوهشی مدینه العلم شهرضا خبر داد؛

برگزاری نماز جماعت در پارک‌ها و پاساژهای سطح شهر شهرضا

معاون پژوهشی مدینه العلم شهرضا گفت: درصدد هستیم در پارک‌ها و پاساژهای سطح شهر نماز اول وقت برگزار کنیم.

فرماندار شهرضا:

نمازخانه‌های ادارات شهرضا باید آراسته‌ترین محل برای نماز باشد

فرماندار شهرضا گفت: نمازخانه ادارات باید درخور شأن نمازخوانان باشد، بنابراین زیباترین و بهترین مکان در ادارات باید به نمازخانه اختصاص داده شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی