مسئول فضای سبز شهرداری شهرضا اعلام کرد؛

تولید انواع گل‌های فصلی و صرفه‌جوئی ۵ میلیارد ریالی در هزینه های شهرداری شهرضا

مسئول واحد پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شهرضا گفت: با کاشت و تولید انواع گل‌های فصلی، شهرداری شهرضا در این فصل گل‌کاری مبلغ ۵میلیارد ریال در خرید انواع گل و گیاه صرفه‌جویی اقتصادی و مصرفی دارد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی