وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

مذاکره با ایرباس برای نوسازی ناوگان هوایی

وزیر راه و شهرسازی از مذاکره با شرکت هواپیماسازی ایرباس برای نوسازی ناوگان هوایی ایران خبر داد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی