رییس جمهوری چچن، اوباما را تحریم کرد

رمضان قادراف رییس جمهوری چچن، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا و مقامهای اتحادیه اروپا را در فهرست تحریم های این منطقه قرار داد.

آخرین اخبار

تقویم شمسی