ویژه برنامه رادیویی اربعین در شهرضا تولید می شود

همزمان با ایام اربعین حسینی ویژه برنامه رادیویی در استودیو پایگاه خبری شهرضانیوز تولید می شود.

آخرین اخبار

تقویم شمسی