راهکار امام مجتبی برای کاهش نصف هزینه های زندگی

حتی اسراف در وضو یا غسل در استفاده بیش از حد از آب است تا جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «در وضو و در هر چیزی می تواند اسراف راه یابد.»

آخرین اخبار