رئیس شوراهای حل اختلاف کشور:

۳۵ درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف کشور منجر به سازش شد

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور گفت: ۳۵ درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف کشور منجر به سازش شد.

آخرین اخبار