رئیس شبکه بهداشت شهرضا

مردم از خرید نوشیدنی‌های خارجی فاقد برچسب بهداشتی خودداری کنند

رئیس شبکه بهداشت شهرضا گفت: بعضی از مواد نوشیدنی خارجی فاقد لیبل بهداشتی هستند و باید مردم از خرید آنها خودداری کنند.

آخرین اخبار