روحانی در نشست‌خبری مشترک با اشرف غنی خبر داد:

همکاری اطلاعاتی و عملیاتی ایران و افغانستان در مقابله با تروریسم مرزی و قاچاق مواد مخدر

رئیس‌جمهور گفت: در مذاکراتی که داشتیم قرار شد ایران و افغانستان همکاری اطلاعاتی و عملیاتی در برابر تروریسم مرزی و قاچاق مواد مخدر داشته باشند.

ایران عشق من است و برای گرفتن یک ویزا ماه‌ها اذیت می‌شوم

بخشی از پرونده «جانِ ایران، جانِ افغانستان» به گفتگو با مهاجرین افغانستانی‌ای که سرانجام به ترک ایران راضی شده‌اند اختصاص دارد. رضا محمدی یکی از بزرگترین شاعران افغانستانی است که سالهای زیادی در ایران بوده است. او عاشق ایران است.

آخرین اخبار