وزیر بهداشت عنوان کرد:

نشانی از شیوع ویروس کورونا در ایران وجود ندارد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار یادداشتی به تشریح وضعیت ویروس کورونا به مردم و خبرنگاران پرداخت.

آخرین اخبار