مراقب باشیدآنجلینا جولی ازشمادزدی نکند

این ویروس به شکل ایمیلی از سوی خبرگزاری سی ان ان به اسپم ارسال می شود.

آخرین اخبار