نگاهی به ساخته مصطفی کیایی

تصویر سرمایه‌داری ویرانگر در عصر یخبندان

عوامل زیادی در احیای طبقه متوسط شبه مدرن ایران پس از انقلاب اسلامی دخیل که شخصیت محوری عصر یخبندان (با بازی بهرام رادان) آن را تا حدودی نمایان می سازد.

آخرین اخبار