چرا طالبان نمی خواهد داعش در افغانستان وارد شود/ داعش مهمان ناخوانده در افغانستان +تصاویر

نامه ای از سوی طالبان افغانستان خطاب به ابوبکر بغدادی بر روی سایت این گروه قرار گرفته که داعش را بر حضور در افغانستان بر حذر داشته است.

آخرین اخبار