کارگاه نویسندگی و ویراستاری

ثبتِ‌نام کارگاه نویسندگی و ویراستاری از یکم تیر آغاز می‌شود.

چند بار باید بابت ندانم‌کاری ضرر ببینیم تا رغبت کنیم اسلوب آن کار را یاد بگیریم؟ بارها صرفاً به‌خاطر این‌که نمی‌دانسته‌ایم چه‌طور بنویسیم و چه‌طور درست و زیبا و دقیق بنویسیم، هم وقتمان را هدر داده‌ایم، هم پولمان را به چاه ریخته‌ایم، هم اعتبارمان را باخته‌ایم. دیگر بس نیست؟!

آخرین اخبار