فروش جوراب ۵۰ هزار تومانی و پالتوهای ۱۵ میلیونی به نام برند+ تصاویر

اگر سری به بوتیک های اتوکشیده شمال شهر بزنید با قیمت های سرسام آوری روبرو خواهید شد که تهیه یک دست لباس معادل حقوق یکسال یک کارمند یا کارگر است.

آخرین اخبار