ریما رامین‌فر:

از فضای مجازی گریزانم

ریما رامین‌فر گفت: من آدمی هستم که به شدت از فضای مجازی گریزانم؛ یعنی اصلا نمی‌توانم چرایی این فضا را درک کنم؛

آخرین اخبار