در دیدار دبیرکل وزارت امور خارجه نروژ

ظریف: اروپا می‌تواند کمک زیادی برای رسیدن به توافق جامع کند

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: اروپا می‌تواند در این فرآیند نقش خوبی بر عهده گیرد و کمک زیادی برای رسیدن به توافق جامع کند

آخرین اخبار