مدیرمسئول نشریه مهرنامه محروم شد

شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مدیرمسئول نشریه مهرنامه را به سه‌میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم کرد.

آخرین اخبار