حکم اعدام متهم ردیف چهارم پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی تایید شده است

شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور برای دومین مرتبه درخواست اعاده دادرسی سعید کیانی رضازاده رییس پیشین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز رد کرد.

آخرین اخبار