محاکمه جیسون رضائیان در ایستگاه آخر

وکیل مدافع جیسون رضائیان با بیان اینکه جلسه بعدی دادگاه موکلش هنوز مشخص نشده است، گفت: جلسه بعدی، احتمالاً جلسه آخر است و دفاع آخر از موکلم گرفته می‌شود.

آخرین اخبار