نماینده مجلس:

وی چت فیلتره، کوکو نصب کنید

روزنامه آرمان نوشت:شنیده شد که یک نماینده مجلس درباره این فیلترینگ به سایت تدبیر می‌گوید که ۵ نفری که عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هستند نمی‌توانند برای مردم تصمیم بگیرند

آخرین اخبار