اکران یک فیلم همجنس‌گرایانه در ایران +تصاویر

از اکران ضربتی فیلم قصه ها و سخنان عجیب اصلی ترین متولی فرهنگ کشور که بگذریم؛ اکران فیلم همجنسگرایانه بازی تقلید را کجای دلمان جای دهیم.

آخرین اخبار