به بهانه تخریب حرم صحابه پیغمبر بدست وهابیون سلفی:

همهٔ علما و مفتیان مذاهب اربعهٔ اهل سنت به کفر وهابیان حکم کردند

همهٔ علما و مفتیان مذاهب اربعهٔ اهل سنت، از مکهٔ مشرفه و سایر بلاد اسلامی که برای ادای مناسک حج آمده بودند، به کفر وهابیان حکم کردند و بر امیر مکه واجب دانستند به مقابلهٔ با آنان بشتابد و افزودند که بر مسلمین واجب است او را یاری کنند و با وی درجهاد شرکت نمایند

آخرین اخبار