پوستر سردار شهید اسکندر محمودی

سردار شهید اسکندر محمودی در سال هزار وسیصد و چهل در خانواده ای محروم اما مذهبی در روستای ونک به دنیا آمد. دوران کودکی او که مقارن با دوران ستم شاهی بود وی جهت کسب علم و دانش شروع به تحصیل در دوره ابتدایی نموده و..

آخرین اخبار