شهید همت برای ثانیه، ثانیه وقت امام ارزش قائل بود

برادر شهید همت گفت: برادرم شهید همت برای ثانیه ثانیه وقت امام(ره) ارزش قائل بود و من خود شاهد این قضیه بودم.

روایت برادر شهید همت از توکل امام برای آزادی خرمشهر

سردار ولی الله همت گفت: با توکل حضرت امام(ره) دوباره خرمشهر به کشور عزیزمان بازگشت.

آخرین اخبار