آژانس بین المللی انرژی خبرداد:

اشباع جهان توسط نفت

خبرگزاری رویترز نوشت: بنابه اعلام آژانس بین المللی انرژی، با وجود جنگ و درگیری، نفت در بازار جهانی فراوان است.

آخرین اخبار