غم نامه ای بر پاداش های بی حساب به فوتبالی ها/

ولخرجی از جیب ملت با کدام مجوز صورت گرفت؟

به گزارش نسل بیدار ، وقتی سوت پایان دیدار برابر کره جنوبی در اولسان به صدا درآمد، تمام کشور غرق در شادی و شعفی مثالزدنی شد. این موفقیت به قدری موجب ارتقای روحیه ملی شد که کمتر بدیلی را می توان برای آن ذکر کرد؛ اما در زوایای این ماجرا، اخباری نیز منتشر شد که […]

آخرین اخبار