روسیه اس ۳۰۰ ارتقایافته به ایران خواهد داد

مشاور رئیس‌جمهورروسیه در امور تبادلات تسلیحاتی گفت: از آنجایی که از زمان توافق برای فروش اس۳۰۰زمان طولانی گذشته،پیش از تحویل این سامانه آن را ارتقا می‌دهیم.

آخرین اخبار