هرگز روی زخم ها بتادین نریزید

متاسفانه بسیاری از افراد به هنگام بروز حوادث و بیماری‌ها دچار وحشت شده و از سر دلسوزی دست به اقدامات جبران ناپذیر می‌زنند.

کارگاه آموزشی بهداشت و اصول ایمنی محیط کار برگزار شد

کارگاه آموزشی بهداشت و اصول ایمنی محیط کار عوامل اجرایی پیمانکار و پرسنل شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار