کمتر از یک هفته بعد از وقوع انفجار تروریستی در جنوب لبنان

برگزاری مراسم ازدواج در محل وقوع انفجار در ضاحیه لبنان

صدها نفر از مردم محلی درحالی در این مراسم عروسی شرکت کرده بودند که اشک شوق و اشک فراق نزدیکانشان توأمان در چشمانشان حلقه زده بود.

آخرین اخبار