جلسه ثبت وقایع و حوادث شهرضا

شهرضا پیر می شود/ کاهش تولد در شهرستان شهرضا، آینده شهرضا را نابود می کند.

در جلسه ثبت وقایع رییس اداره ثبت احوال شهرضا از کاهش ۲.۳ درصدی ولادت در این شهرستان خبر داد. این موضوع برآیند های مختلفی را در بر دارد که منجر می شود تا شهرستان شهرضا در عرصه های مختلف با یک رکود مواجه شود.

آخرین اخبار