نامه سرگشاده لنکرانی درباره وقایع اخیر شیراز:

یک مسئول دولتی از حکم شورای امنیت فارس تمرد کرد و منجر به حادثه زشت حمله به مطهری شد

لنکرانی در نامه‌ای سرگشاده از رفتار عده‌ای درباره حمله به مطهری به شدت انتقاد کرد.

آخرین اخبار