سیف:

تورم را ۲ ساله تک‌رقمی می‌کنیم

رئیس بانک مرکزی با اعلام اینکه خود را برای بدترین سناریو آماده کرده ایم و این بانک در سال پیش رو برای شرایطی که در آن تحریم هالغو شوند، برنامه ریزی نمی کند.

آخرین اخبار