وزیر راه:

با مردم صادقیم/بیخودی وعده های نشدنی نمی دهیم

وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد که با مردم صادق هستیم و بیخودی وعده های نشدنی و نادرست به آنها نمی دهیم .

آخرین اخبار