آیا دروغ بنزینی و یارانه ای ادامه دارد

با شعار دولت راستگویان دولت یازدهم آغاز به کار کرد. وعده های انتخاباتی رئیس جمهور از همان آغاز کار دل برخی را لرزاند که مبادا دولت از شعار خود فاصله بگیرد.

پوستر/ وعده های بر باد رفته

دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد و بیکاری را با روش‌هایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد و بیکاری را به نُرم جهانی خواهد رساند. (بخشی از وعده های انتخاباتی دکتر حسن روحانی)

آخرین اخبار