دیدبان حقوق بشر:

مسابقه‌های تیم ملی والیبال ایران را لغو کنید

سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال خواست که مقامات ایران را به دلیل ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ‌ها، مجازات کند.

آخرین اخبار