نماینده مردم شهرضا در مجلس:

مردم در روز ۱۳آبان به وظیفه ملی و اسلامی شان عمل خواهند کرد

نماینده مردم شهرضا گفت: مردم در روز ۱۳آبان به وظیفه ملی و اسلامی شان با شرکت در راهپیمایی عمل خواهند کرد.

آخرین اخبار