خطر افزایش واردات به ۱۰۰ میلیارد دلاردر پسا توافق

عبدالملکی گفت: اگر تحریمها برداشته شود واردات هم بیشتر شود و نیز شبکه بانکی اگر بتواند راحت تر کالا جابجا کند.

آخرین اخبار