سرنوشت مرزبان ربوده شده

سخنگوی وزارت کشور در خصوص سرنوشت دانایی‌فر گفت: در رابطه باسرنوشت ایشان خبرتازه‌ای نداریم، اما موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و ما در حال پیگیری هستیم.

آخرین اخبار