جلیلی مطرح کرد:

دولت از ظرفیت‌ بانک‌ها در تقویت بازار بورس استفاده کند

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای تقویت بازار بورس باید از ظرفیت منابع مالی موسسات مالی و اعتباری و همپنین بانک‌ها استفاده کند.

آخرین اخبار