استاندار آذربایجان غربی:

دولت کمر همت به احیای دریاچه ارومیه بسته است

استاندار آذربایجان غربی گفت: دولت نه تنها به فکر احیای دریاچه ارومیه است بلکه دنبال این سرمایه گردشگر طبیعی منطقه است.

آخرین اخبار