آخرین وضعیت درمانی آیت الله مهدوی کنی

رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری، از بهتر شدن شرایط جسمانی آیت الله مهدوی کنی خبر داد .

آخرین وضعیت درمانی آیت‌الله مهدوی‌کنی

رئیس تیم پزشکی رئیس مجلس خبرگان رهبری به تشریح آخرین وضعیت درمانی وی پرداخت.

آخرین اخبار